Zarząd Stowarzyszenia


Skład organu zarządzającego

Sylwia Mazurek prezes zarzadu

Anna Gawron wiceprezes

Beata Jabłońska Łopuszyńska wiceprezes

Jadwiga Rzeszot skarbnik

Maria Zawada członek zarządu


Skład organu kontroli (komisja rewizyjna)

Ewelina Machel członek komisji rewizyjnej

Dorota Tapałaj członek komisji rewizyjnej

Beata Folusz członek komisji rewizyjnej