O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wszechstronne wspomaganie działań integracyjnych w sferze aktywności edukacyjnej, społecznej i zawodowej, upowszechnianie moralnego i zdrowego stylu życia młodzieży i społeczeństwa a także przyczynianie się do właściwego i nowoczesnego funkcjonowania organizacji i instytucji, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
Powstało w 2004 roku i działa przy Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie.
Skupia rodziców oraz osoby zainteresowane wspieraniem integracji oraz pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współorganizuje konferencje, szkolenia i spotkania poświęcone wymianie doświadczeń w tym zakresie.


Wesprzyj Stowarzyszenie

Przekaż nam swój 1% podatku

KRS: 0000216301

Dziękujemy