Członkiem może zostać każda osoba, która identyfikuje się z działalnością stowarzyszenia, zamierza wspierać je w działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

  • swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  • dbać o jego dobre imię,
  • zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska twórczego i naukowego,
  • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  • regularnie opłacać składki.