Projekt edukacyjny "Trzymaj formę- czas na zdrowie"

Od 4 kwietnia do 2 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta Chełm. Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

 1. Poprawa sposobu odżywiania młodzieży
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia szkole, w domu, w środowisku pozaszkolnym
 3. Zachęcenie młodzieży do aktywnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych
 4. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich
 5. Kształtowanie postaw i zachowań niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej
 6. Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe

Zadanie przebiega wieloetapowo i obejmuje różnorodne działania:
 • Przygotowanie realizacji zadania. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej. Zapoznanie z harmonogramem działań, celami projektu oraz wynikami ankiety. Opracowanie graficzne ulotek, plakatów promujących projekt.
 • Aktywność fizyczna promowana podczas projektu

  Zajęcia fitness – zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez certyfikowaną instruktorkę fitness Ewelinę Roman – Klimczuk - zajęcia są prowadzone w każdą środę od 15.30 do 16.30
 • Rajd rowerowy dla uczniów, nauczycieli i rodziców nad zalew na Żółtańcach. Rajd odbył się dwukrotnie: 12 czerwca 2016r. oraz 14 września 2016r.
 • Piknik Zdrowia – festyn rodzinny (czerwiec)

  Podczas pikniku zorganizowano stoisko ze zdrową żywnością, stoisko profilaktyki chorób, na którym bezpłatnie rodzice i opiekunowie mogli dokonać pomiaru cukru, cholesterolu oraz pomiaru ciśnienia. Odbyły się różnorodne zawody i konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych(mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie, przeciąganie liny). Dzieci wspólnie z rodzicami mogli skorzystać z konsultacji dietetycznych ( Eweliny Roman - Klimczuk) oraz zajęć fitness na świeżym powietrzu.
 • Zdrowa żywność

  - Podczas trwania projektu trzykrotnie zostanie zorganizowany „Kramik zdrowej żywności”, podczas, którego uczniowie będą mogli zjeść zdrowe kanapki, wypić sok ze świeżych owoców i warzyw oraz spróbować warzywne sałatki. Wszystkie potrawy zostaną przygotowane przez uczniów podczas zajęć kulinarnych.

- zdrowe przekąski dla mieszkańców Chełma - uczniowie podczas zajęć kulinarnych przygotowali zdrowe przekąski w postaci ciasteczek owsianych, które następnie rozdawali na chełmskim deptaku, wraz z ulotkami promującymi zdrowy styl życia oraz zaproszeniami na piknik rodzinny

 • Podczas projektu zostały zorganizowane trzy konkursy

  - szkolny konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Wygraj zdrowie" 9 września 2016r.

  Uczniowie klasy I, II i III wzięli udział w nietypowym konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia. Konkurs odbył się na świeżym powietrzu i wymagał od uczestników bogatej wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz sprawności fizycznej podczas podchodów. Wszyscy uczniowie spisali się na medal i otrzymali dyplomy oraz upominki. Uczniowie klas IV - VI i I i II gimnazjum rozwiązywali test wiedzy. Laureatami zostali: Jakub Zamłynny klasa IV, Szymon Sędłak klasa IV, Magdalena Kruk klasa VI, Karolina Pieczykolan klasa VI.

  - Powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych "To śmieci tuczą dzieci" jak niezdrowe jedzenie wpływa na nasze życie. Na konkurs wpłynęło 25 prac. Wyłoniono 8 laureatów i 8 wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody oraz dyplomy.

  Laureaci:

  1. Nina Oszwa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Razem w Chełmie
  2. Dominik Kulik - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Razem w Chełmie
  3. Mateusz Zalewa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Razem w Chełmie
  4. Łukasz Piasecki - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
  5. Emil Winiarski - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie
  6. Michał Pietrzak - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie
  7. Łukasz Okuniewski - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie
  8. Zuzanna Rot - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

  - Międzyszkolna Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 28 listopada 2016r.

  W międzyszkolnym konkursie wiedzy rywalizowało ze sobą 5 drużyn. Uczniowie klas I - III wykazali się ogromną wiedzą i sprawnością fizyczną. Rywalizację wygrała drużyna z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego nr 3 w składzie: Hanna Nowak, Julia Jurak i Michał Walczuk. Drugie miejsce zajęła reprezentacja z naszej szkoły w składzie: Oliwia Dubaj, Hanna Grzywna i Dorian Budych. III miejsce zajęły drużyny z ZSO nr 1 w składzie: Anna Szewczyk, Magda Gwarda i Kacper Mazurek oraz drużyna z ZSO nr 4 w składzie: Kornelia Dąbrowska, Julia Wołoszyn i Wiktoria Dołhań. Miejsce IV zajęła reprezentacja ZSO nr 8 w składzie: Julia Banach, Maciej Raćkowicz i Maciej Wróbel.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy wszystkim pedagogom za przygotowanie swoich drużyn.


  Sukcesy naszych podopiecznych w roku szkolnym 2015/2016

  20 października 2015
  • Międzyszkolny Turniej Wiedzy o ruchu drogowym pod hasłem "Dziecko na drodze" organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

  I miejsce : Marcin Wójtowicz oraz Sebastian Pałka (pod opieką Jadwigi Rzeszot)

  19 listopada 2015
  • Międzyszkolny konkurs wiedzy "To już potrafię"- Stoi na stacji lokomotywa - organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

  I miejsce drużyna: Nina Oszwa, Kornelia Aponiak oraz Jakub Krawczak (pod opieką Sylwii Mazurek i Marii Zawady)

  24 listopada 2015
  • Międzyszkolny konkurs wiedzy "Bezpieczeństwo w sieci" - organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  I miejsce drużyna: Nina Oszwa, Kornelia Aponiak oraz Jakub Krawczak (pod opieką Sylwii Mazurek i Marii Zawady)
  14 grudnia 2015
  • Międzyszkolny konkurs plastyczny "Stroik Bożonarodzeniowy" - organizowany przez Przedszkole nr 8
  Laureatka Julia Nesterowicz (pod opieką Jadwigi Rzeszot)
  17 grudnia 2015
  • Powiatowy konkurs plastyczny "Ozdoba Bożonarodzeniowa" - organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  Laureaci :Marcin Wójtowicz oraz Maciej Piekaruś (pod opieką Sylwii Mazurek i Jadwigi Rzeszot)
  18 grudzień 2015
  • Międzyszkolny konkurs recytatorski - organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
  I miejsce :Marcin Wójtowicz (pod opieką Jadwigi Rzeszot) II miejsce Andrzej Romanowski (pod opieką Marii Zawady)
  21 kwietnia 2016
  • Powiatowy Konkurs Wiedzy "Recepta na zdrowe życie bez alkoholu" - organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  I miejsce drużyna: Nina Oszwa, Klaudia Sawicka oraz Jakub Krawczak (pod opieką Sylwii Mazurek i Marii Zawady)


  Na balu z Kopciuszkiem - III edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy

  III edycja konkursy Z bajką razem przez świat - odbyła się w naszej szkole 8 czerwca 2016 r. i była skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu miasta Chełm.. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu były Panie: Sylwia Mazurek, Maria Zawada oraz Jadwiga Rzeszot. Fundatorem nagród w konkursie było Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Razem” w Chełmie.

  W konkursie wzięły udział drużyny:

  • z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w składzie Patryk Skotarek i Marcin Korytko wraz z opiekunem panią Karoliną Ceglarską,
  • ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w składzie Aleksandra Łysiak oraz Zuzanna Rot wraz z opiekunem panią Barbara Arabas,
  • z Zespolu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w składzie Patrycja Olejnik oraz Jakub Pawlak wraz z opiekunem panią Agnieszką Jaroszek,
  • z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Chełmie w składzie Ewa Kondracka oraz Sebastian Klimowicz wraz z opiekunem panią Małgorzatą Lech
  • NSP Razem w składzie Marcin Wójtowicz i Brajan Władyszewski

  Uczniowie zmierzyli się z 6 zadaniami, które sprawdzały znajomość treści bajki "Kopciuszek", spostrzegawczość, zręczność oraz koncentrację i logiczne myślenie. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i znajomością powyższych zasad, dlatego wszyscy zdobyli maksymalną liczbę punktów i zajęli I miejsce. Po zmaganiach konkursowych na wszystkich czekała miła niespodzianka, mogli obejrzeć przedstawienie "Kopciuszek" przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia.


  Niezwykła lekcja historii - Zielona Szkoła

  24 i 25 maja 2016r. wszyscy uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowe i Gimnazjum "Razem" wzięli udział w Zielonej Szkole - w Ośrodku Archeologicznym Choina – Horodyszcze. Wycieczka została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" i współfinansowana przez Urząd Miasta Chełm. Wizyta w Grodzisku, rozpoczęła się od zwiedzania obiektu - gród wieloczłonowy (gród właściwy i podgrodzie), udostępniony fragment wałów do przejścia, gród na wyspie (pierścieniowy), gród stożkowy, cmentarzysko kurhanowe, podgrodzie mieszkalne, majdan przed grodem. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i uczestniczyli w zajęciach interaktywnych (stanowisko bojowe, tańce dawne, nauka pisania gęsim piórem, lakowanie korespondencji i pieczętowanie oraz szyfrowanie i utajnianie poczty, lepienie z gliny, pokaz machin oblężniczych). Wycieczka zakończyła się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.


  Wycieczka pełna słodyczy

  26 kwietnia 2016 r. dla podopiecznych Stowarzyszenia została zorganizowana wycieczka do zamojskiej Manufaktury Słodyczy „TĘCZA” jest nowością w regionie. W małej fabryce powstają słodkie arcydzieła, we wszystkich kolorach tęczy. Uczestnicząc w pokazie można poznać cały proces produkcji, od momentu wylania karmelu na granitowy blat i dodania aromatów, barwników, poprzez jego wyrabianie, formowanie, modelowanie, aż do wyrobu finalnego w postaci cukierka czy lizaka. Po pokazach każdy z uczestników wycieczki własnoręcznie wykonał lizaka ze słodkiego i kolorowego karmelu. Każdy wyjazd staje się doskonałą okazją do nauki. Podczas wizyty w zamojskiej restauracji, uczyliśmy się poprawnego zachowania oraz jak korzystać z karty; jak zamówić danie; jak poprosić kelnera do stolika. Nasi uczniowie zdali egzamin z savoir vivre na 6 .Po wizycie w restauracji udaliśmy się na spacer po zamojskiej Starówce.


  Letni wypoczynek - półkolonie 2015

  W okresie od 29 czerwca do 10 lipca Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" w Chełmie kolejny raz zorganizowało bezpłatne półkolonie letnie dla swoich podopiecznych. Kierownikiem wypoczynku była p. Sylwia Mazurek, natomiast wychowawcami: p. Aneta Ostrowska, p. Jadwiga Rzeszot oraz p. Maria Zawada.

  Koloniści bardzo aktywnie spędzili czas wolny od nauki. Odwiedzili krainę zabaw Fikoland, brali udział w warsztatach garncarskich w Pawłowie, spotkali się ze zwierzętami świata w zamojskim zoo. Do innych atrakcji należały - pełen wrażeń pobyt na Ranczu Budrysa w Strupinie Dużym, spotkanie z duchem Bieluchem w labiryncie korytarzy chełmskich podziemi, wizyta w Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej jak również zajęcia hipoterapii. Gościliśmy Pana Policjanta - który dużo opowiadał na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Pan Policjant odpowiadał również na pytania związane ze swoją pracą. Odwiedziły nas również Pani ze Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie, które podczas zajęć przekazały nam dużo wiedze na temat zdrowego stylu życia oraz niebezpieczeństw wynikających ze stosowania używek. Po zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali upominki przyniesione przez gości.

  2 tygodnie półkolonii upłynęły w atmosferze radości, rodzinnego ciepła oraz uśmiechu. Kolejne atrakcje czekają na podopiecznych Stowarzyszenia już w nowym roku szkolnym.


  Czerwony Kapturek - II edycja Międzyszkolnego konkursu wiedzy

  27 maja 2015 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie odbyła się II edycja Międzyszkolnego konkursu wiedzy "Z bajką razem przez świat". Pomysłodawcami i organizatorami konkursu były Panie: Sylwia Mazurek, Maria Zawada Beata Jabłońska – Łopuszyńska oraz Jadwiga Rzeszot.

  Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie było Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Razem” w Chełmie.


  Konkurs był skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu miasta Chełm. Celem konkursu było: rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności, wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką teatralną, kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, pobudzanie ucznia do aktywnego procesu kształtowania umiejętności i gromadzenia wiedzy oraz kształtowanie u dzieci właściwych postaw w niebezpiecznych sytuacjach z jakimi mogą się spotkać. W konkursie wzięły udział drużyny:

  • z Zespołu Szkół Ogólnoksztłących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie (Magalena Puk, Jakub Miazio wraz z opiekunem Panią Agnieszką Paszko)
  • z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (Zuzanna Rot, Aleksandra Łysiak wraz z opiekunem Panią Martą Michalczuk i Panią Barbarą Arabas)
  • z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi ‘Razem” (Kornelia Aponiak, Nina Oszwa)

  Uczniowie zmierzyli się z 6 zadaniami, które sprawdzały znajomość treści bajki "Czerwony Kapturek", spostrzegawczość, zręczność oraz znajomość zasad kontaktów z nieznajomymi. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i znajomością powyższych zasad, dlatego wszyscy zdobyli maksymalną liczbę punktów i zajęli I miejsce. Po zmaganiach konkursowych na wszystkich czekała miła niespodzianka, mogli obejrzeć przedstawienie "Czerwony Kapturek" przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia.


  Wycieczka do ZOO

  Wycieczka do zamojskiego ZOO była kolejną ciekawą przygodą dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji "Razem". 12 maja 2015r. grupa uczniów udała się w podróż pociągiem do Zamościa, dla niektórych była to pierwsza przejażdzka takim środkiem transportu.

  Dzieci mały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki pochodzące ze wszystkich kontynentów. Przyglądanie się zachowaniu egzotycznych zwierząt budziło wśród dzieci wiele emocji. Dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych świata Uczniom szczególnie podobały się śmieszne małpki, surykatki i wysokie żyrafy. Po zwiedzaniu, dzieci mogły się wyszaleć na placu zabaw a następnie wybrały się na obiad i słodki poczęstunek w postaci lodów.

  Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem sprawia, że wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwale zapiszą się w pamięci dzieci. Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród zoologiczny jest wyjątkowym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia i upału dzieciom dopisywały humory, wzajemnie dzieliły się wrażeniami.


  Mikołajkowe zabawy w Fikolandzie

  W czwartek 4 grudnia z okazji Mikołajek, podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji "Razem" wraz z opiekunami udali się do krainy zabaw – Fikolandu w Chełmie. Dzieci korzystały ze zjeżdzalni, wspinały się na wysoko umieszczone tunele oraz bawiły się w chowanego. Dzieci spędziły dwie godziny w tej magicznej krainie zabaw. Tego dnia wszystkie dzieci były bardzo szczęśliwe i wyglądało na to, że z chęcią jeszcze tam powrócą. Po udanych zabawach, dzieci otrzymały słodkie prezenty od Mikołaja.


  Półkolonie letnie pod znakiem atrakcji, integracji i rodzinnego ciepła

  W dniach od 30 czerwca do 11 lipca 2014 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Razem, działające przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie, zorganizowało bezpłatne półkolonie letnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zajęciach uczestniczyło trzynaścioro dzieci w wieku od pięciu do siedemnastu lat.

  Koloniści bardzo aktywnie spędzili czas wolny od nauki. Odwiedzili krainę zabaw Fikoland, spacerowali łowiecką ścieżką edukacyjną w Kumowej Dolinie, brali udział w olimpiadzie sportowej, a dzięki rysunkom wykonanym kolorową kredą na szkolnym boisku, wyczarowali własne wakacyjne marzenia. Do innych atrakcji należały - pełen wrażeń pobyt na Ranczu Budrysa w Strupinie Dużym, spotkanie z duchem Bieluchem w labiryncie korytarzy chełmskich podziemi kredowych, tworzenie komputerowych prac plastycznych oraz słonecznych mandali z nasion, spotkanie ze zwierzętami świata w zamojskim zoo oraz dyskoteka, w której nie zabrakło muzycznych konkursów i zabaw.

  „Szkoda, że to już koniec!” – powiedział w ostatnim dniu półkolonii jeden z ich uczestników. Kiedy przyszła chwila pożegnania, pojawiły się podziękowania, uśmiechy i szczere uściski. Wszystko, za sprawą atmosfery radości, integracji i rodzinnego ciepła, panującej w Szkole RAZEM nie tylko podczas wakacji! Kierownikiem wypoczynku letniego była Sylwia Mazurek, wychowawcami: Anna Gawron, Ewelina Kral, Beata Jabłońska – Łopuszyńska oraz Maria Zawada.